Klantenservice: Privacy verklaring & verkoopsvoorwaarden

Terug naar het overzicht van Klantenservice

Privacyverklaring

Johnny’s Petshop gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: het verwerken van uw bestellingen, u na aankoop voorzien van een goede service en u zo goed mogelijk informeren via onze e-mail nieuwsbrief.

Johnny's Petshop verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw email adres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen via het inlogscherm met behulp van uw wachtwoord.

U hebt op elk ogenblik toegang tot deze gegevens en mag de wijziging ervan vragen door een brief of e-mail aan Johnny's Petshop te verzenden. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

Johnny's Petshop kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze klanten.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies of mini-bestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw Internet Browser (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari, ..) laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw Internet Browser.

Beveiligde verbinding bij betalen

Op het ogenblik dat u surft naar een pagina waar u uw persoonsgegevens dient in te vullen, wordt er overgeschakeld naar een beveiligde verbinding met SSL-certificaat.

Bij al uw online betalingen is de verbinding voorzien met het beveiligde platform van Ogone. Uw financiële gegevens worden in alle veiligheid verwerkt en blijven verborgen voor Johnny's Petshop. U ontvangt het resultaat onmiddellijk. Na verificatie van de betaling komt u terug op de website van Johnny's Petshop!

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Verlies of beschadiging bij transport

Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zo niet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Aansprakelijkheid

Johnny's Petshop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Johnny's Petshop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data.
Foto's en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Johnny's Petshop of rechthoudende derden.

Verkoopsovereenkomst

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. Johnny's Petshop houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail op de hoogte gebracht.